Gå videre til innhold
Kidskids_SoMe-10

Bilde -

Kidskids_SoMe-10

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 5066 x 5066, 3.75 MB
Last ned

Pressekontakt

presse@kid.no

presse@kid.no

Pressekontakt

Relaterte nyheter